W maju 2010r. powsta³a w naszym gospodarstwie winnica na obszarze 2 ha, w sumie 3500 sadzonek, trzech odmian :